Bij Maq2 staat een zorgvuldige omgang van persoonsgegevens voorop. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt maq2 zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Maq2 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Omdat deze gegevensverwerkingen van Maq2 spamfilter binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt Maq2 uit welke persoonsgegevens Maq2 verzamelt, waar deze voor worden gebruikt en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Maq2 bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Maq2 worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Registratiesysteem

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaart Maq2 de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en de gegevens van eerder door u geplaatste bestellingen. Maq2 bewaart deze gegevens, zodat Maq2 met u in contact kan treden bij eventuele vragen over de dienstverlening, facturering en betalingen. Maq2 zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een licentieovereenkomst, die u met Maq2 sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening kan Maq2 persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Maq2 gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Maq2 zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat Maq2 hierop maatregelen kan nemen.